Мануела Малеева на среща със старозагорци

17.10.2019

Мануела Малеева, един от съоснователите на Движение „Да, България!“, прекара няколко часа с доброволците и кандидатите за кмет и общински съветници на Демократична България в Стара Загора. “Благодарни сме за нейната подрепа и безкористна всеотдайна служба към обществото” коментира кандидата за общински съветник Искра Стайкова.

Кандидатът за кмет на Демократична България в Стара Загора адв. Магдалена Овчарова коментира, че г-жа Малеева редовно посещава града ни във връзка с Ортопедичния център за деца с недъзи и детски паралич в кв. “Железник”, който ръковедената от нея фондация „Суисклиникал” създаде през 2013 г. в Стара Загора.