Традициите да живеят в хармония с модерния свят

18.10.2019

Аз съм Искра Стайкова и съм от гордите старозагорци – от онези, които пътуват, но се връщат. Иска ми се Стара Загора да бъде място, където традициите и културата живеят в хармония с модерните нюанси. Място,  където технологиите изпреварват очакванията,  град, който катализира дигиталните иновации, но не забравя и красотата в онези малките, простичките неща. Няма да се уморя докато не видя не само градът ни, но и хората да са с модерно мислене, да бъдат  Smart – това измерение отразява нивото на комфорт на хората в отношенията и социалния живот.  Този тип хора са  склонни да бъдат социални и настойчиви, да се радват на компанията на другите, да живеят по-щастлив живот, да имат повече положителни емоции, да се представят по-добре на работното си място, склонни са да правят промени и да участват активно в процесите на вземане на решения.  Хората с този атрибут могат да допринесат за подобряване на жизнената среда на интелигентен град, като ангажират граждани в различни градски дейности. Размерът на съвестност е мярка за надеждност. . Тези типове хора обикновено живеят по-дълго, тъй като се грижат за себе си по по-добри начини. Обръщането на внимание на случващото се в тяхното обкръжение и съответното им действие са ключови фактори за успеха на умните хора в определен умен град. Това измерение на личността може да създаде безопасна, сигурна среда без корупция, без престъпления и здравословна среда в интелигентен град.  Такива хора са спокойни, самоуверени, оптимистични и не уязвими към психологическите и физическите ефекти на стреса. Надеждата за най-добрия възможен сценарий и подготовката за най-лошия показва далечната визия на умни хора.  Това измерение на личността може да доведе до безпрепятствена жизнена среда в умен град. Изключително отворените хора са любопитни, креативни и артистично чувствителни. Креативността е важна за лидерството, тъй като откритите хора са по-склонни да бъдат ефективни лидери. Умните хора винаги гледат на ситуацията от всеки възможен ъгъл, за да намерят най-добрите решения. Хората с тази черта на личността не губят възможността да разширят опита си. Отвореността може да осигури добри действащи лидери, които идентифицират нови възможности в интелигентен град, а също и да участват, за да променят ситуациите според нуждите на гражданите, бъдещия растеж и просперитет. Умните хора разбират важността на хората в тяхното обкръжение, за да получат подкрепа, възможности и да създадат здравословна среда. Умните хора могат да генерират приятна среда в града и положителна работна сила. Да бъдеш интелигентен не се отнася само до интелигентност, критично мислене, логически разсъждения и научни подходи, но и за непрекъсната работа за подобряване на способността за различни задачи с използването и разбирането на технологиите.