Гражданско участие в управлението на Общината, а пред бизнеса нови възможности

21.10.2019

Ние в „Демократична България – обединение“ вярваме, че Стара Загора може и трябва да бъде истински дигитален катализатор, защото електронизацията привлича инвестиции и експерти, вдъхновява иновации и създава визия как може да изглежда бъдещето тук и сега.

Електронната идентификация е необходимо условие за електронно управление, но държавата отлага този процес. Ние предлагаме да не чакаме правителството да въведе тази ключова мярка, а да въведем StaraZagoraID –електронна идентификация, с която гражданите и бизнеса ще се идентифицират в електронна среда и ще използват електронни услуги.

Предвиждаме Административна реформа, включваща поетапна електронизация на услугите. Създаване на модерна, прозрачна и ефективна администрация, отворена към гражданите.

Ползи за гражданите: Електронен портал, в който на едно място ще имат достъп до всички свои данни, както и възможност за улеснено използване на общинските услуги – без да се обикалят гишета.

Гражданите ще могат да участват в управлението на Общината онлайн, чрез електронни местни референдуми; чрез електронно гласуване за разходването на процент от бюджета на Общината, включително и по бюджета й.

Ползи за бизнеса: Ще позволим със StaraZagoraID да следят всички свои преписки в реално време. Ще сведем до минимум физическия контакт с администрацията, което ще ускори процесите на административно обслужване и ще намали корупционния риск.

Електронен градски транспорт: Без опашки за смяна на абонаментни карти. Билетът  ще е в телефона. Оптимизиране на транспортните линии, „умни“ светофари.  

Паркиране:Заплащане през мобилно приложение, през което се оптимизира цената за паркиране на база на търсенето. То ще дава информация за най – близко свободно паркомясто.

Модерно управление на отпадъците:Радикална реформа в разделното събиране на отпадъци и въвеждане на нова система на сметосъбиране, основана на принципа Замърсителят плаща“. Определяне на такса „битови отпадъци“ за всяко домакинство и всяко юридическо лице на базата на количеството реално изхвърлени отпадъци, без тези, които са отделени за рециклиране и компостиране.

Предлагаме създаване на Общинско търговско дружество „Дигитална Стара Загора”:В момента няма никакви пречки за създаване на StaraZagoraID – има правна рамка, има и подготвени специалисти. Факт е, че ПП„ Движение Да, България“ проведе вече няколко  електронни избора чрез мобилно приложение на телефоните – в избор на членове за своя Национален съвет, избор на кандидати за евроизборите и подреждане на листата на кандидати за общински съветници на настоящите местни избори. 

Специалистите разработили програма за създаване на StaraZagoraID определят максимален срок  за внедряване до година и половина.Финансирането на голяма част от поставените цели ще се извършва по Оперативна програма „Добро управление”, фокусирана върху електронното управление и административната реформа. 

https://www.facebook.com/228481527617566/posts/732806550518392

„Демократична България – обединение“ е с бюлетина № 66

Изсточник Радио Стара Загора