За прозрачност в управленските решения

21.10.2019

Завършил съм Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ в Стара Загора  и „Американския Университет в България“ в Благоевград, които освен да предоставят качествено образование възпитават лидерски умения и либерални ценности като уважение на многообразието, равенство между половете, етническа и религиозна толерантност. Виждал съм на практика как тези принципи спомагат за реализиране на множество проекти и решаване на комплексни казуси. И затова вярвам в потенциала на всеки човек и че различното мислене е ценно и може да спомогне за екипен успех.

За дванадесет години професионален опит съм работил на различни позиции в сферата на финансовата отчетност и управление (асистент одитор, вътрешен одитор, финансов мениджър, финансов директор и финансов контрольор). Тези позиции в международни фирми са изисквали придържане към високи професионални и етични стандарти. Професионалната ми кариера включва работа в една от големите четири одиторски фирми, работа за втория по големина вятърен парк в България с инвестиционна стойност над 115 млн евро и ръководене на финансово-счетоводния екип в две различни производства. Бих се включил в комисия „финанси и бюджет“ и комисия  „общинска собственост и стопанска политика“, за да настоявам за прозрачност в управленските решения и разбираема отчетност на местната изпълнителна власт. 

Смятам, че основата на постиженията и по-вискоя стандарт на живот на западните общества е демокрацията, която позволява конкуренцията между хора и организации за победа на експертността над връзкарството. Независими инстуции с достатъчен експертен човешки капитал пък са гарант за оптимално управление на ресурсите. Смятам, че моите разбирания за устройство на обществото, регламентиране на взаимоотношенията между хората и организациите и отношенията между човек и природа са много близки до това, което „Да, България“, а също и „Демократична България“ защитават.

Още от гимназиалните ми години съм бил активен и винаги съм вярвал, че е важно човек да бъде ангажиран и отдаден на каузи, които смята за важни. За пример мога да дам периода декември 2013 – 2016 година, в който се посветих на работата с мигранти търсещи убежище. Сформирахме екип в Стара Загора, който работи по случаи на деца или възрастни, които са търсещи закрила или получили статут, в следните области: заболяване, раждане, смърт, разделени семейства, фалит, конфликти, устройване на адрес, регистрация, езикови курсове по български, интеграционни дейности, др. За периода бяха набрани от страната и чужбина над 80 000 лв. в пари и натура, които бяха използвани в помощ на семействата, настанени в центровете или установили се на външни адреси в област Стара Загора.