Кандидат за кмет на Стара Загора

адв. Магдалена Овчарова

66

Биография

Адвокат Магдалена Овчарова е родена и израснала в гр. Стара Загора. Историята на нейната фамилия е в далечното минало на нашия град. 

Завършила е висше образование във ВСУ „Черноризец Храбър” Варна – специалност Право през 1998 г. .   

Започва работа като юрисконсулт в новосъздадената Областна администрация Стара Загора, където участва в специализирани комисии: „земеделие“, комисия по Закона за обезщетяване на собствениците на недвижими имоти; комисия по продажба на  държавни ведомствени имоти. Представлява процесуално Областния управител в образувани съдебни производства  срещу актове на Областна администрация. Участва в контрола по законосъобразност на решенията на  Общински съвет Стара Загора.   

Продължава кариерата си като главен юрисконсулт на „Мини Марица изток“ ЕАД. 

От дванадесет години г-жа Овчарова е асоцииран член на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”  –  една от водещите правни фирми, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в България. „Пенков, Марков и партньори е първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, а след това и ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.

Г-жа Овчарова участва както в предоставянето на правни съвети, така и при изготвяне на документи и представителство по следните по – важни проекти: международни проекти в областта на енергетиката с фирмите AES Horizonc Ltd, (построили ТЕЦ Марица 1 AES Гълъбово), Entergi, с дялово участие в ТЕЦ ”Марица изток 3” ЕАД, RWE Rheinbraun AG  както и при подписване на пакет от дългосрочни договори за съвместна работа между посочените по – горе чуждестранни фирми с “Мини Марица изток” ЕАД  и „НЕК” ЕАД. 

Юридически консултант при разработване на проекти на „Джи Пи Енерджи” ЕООД като дъщерна компания на TERNA S.A за изграждане на вятърни централи, а именно: Проект „Ветропарк Крумовград”, „Ветропарк Луковит”, „Ветропарк Омуртаг”.Участва  при разработване проект на „Пламбек Ню Енерджи България” ООД, за изграждане на „Ветропарк Каменец” и „Ветропарк Ямбол”; както и при  разработването на проект на PNE Asland GmbH   и „ПНЕ Винд Парк Добруджа” за изграждане на „Вятърна централа Централна Добруджа” от 150 МВТ.

По задание на „BEA” GmbH Германия и за целите на Министерството на Енергетиката разработва концепция за развитие на чуждестранното дружество в енергийния сектор на Р. България.

През 2006 г. завършва обучението си по  „МЕДИАЦИЯ“ организирано от Българска асоциация за извън съдебно решаване на спорове  и American Bar Association Central European and Eurasian Law Initiative. Придобива сертификат за завършена специализирана медиация – второ ниво  по  „ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ“. Вписана е  в Единния регистър на медиаторите под № 20060810002.

Ангажирана е като юридически  консултант на „Ремотекс Раднево” ЕАД /н/ – позната в старозагорски регион като основна компания в машиностроенето,  ремонта и производството на резервни части за тежкото миннодобивно, транспортно и енергетично оборудване.

Адв. Овчарова е дългогодишен консултант на  „РУДИН” ООД. Компанията е  лидер  на българския пазар при извършване на ремонт и монтаж на котли, тръбопроводи и конструкции, изграждане на електропроводи, подстанции и кабелни линии.  

От десет години адв. Овчарова е юридически съветник на „ГСТ Скафолдинг България” ЕООД, което до преди години е било дъщерно дружество на GST Service AG – Федерална Република Германия, а към настоящия момент е отделна самостоятелна компания, наложена в страната ни и в чужбина като водеща  при изграждането на промишлени скелета. 

Участва като учредител и юридически консултант на Народно читалище „Наследство 2017“

От скоро е избрана за член на Управителния орган на СНЦ „Волейболен клуб 2016“

През последните две години г-жа Овчарова е Председател на Местната организация на ПП „Движение ДА БЪЛГАРИЯ.

Животът на адв.Овчарова извън кантората е свързан с  изкуството и  културата. Цени уникалността на българския фолклор като национално богатство.  Има силна връзка с природата и милее за запазване на обкръжаващата ни среда. Има специално отношение към нерегламентираното изсичане на горите, като на тази тема е неумолима и не е склонна на никакви компромиси. Вярва, че иновациите и възобновяемите  енергийни източници са съществена част от опазването  на природата и поддържането на здравословна жизнена среда. Убедена е, че дигитализацията прави всеки процес по – бърз, по – прозрачен и носи по –слаб риск от корупция. Важни за нея са човешките отношения и стремежа съм лично усъвършенстване. Споделя, че човек е щастлив когато заспива без угризения на съвестта и да се събужда с благодарност за всеки нов ден.