Залагаме на смарт решенията за Стара Загора

02 Октомври 2019, Сряда, Стара Загора – дигитален град, модерни хора